User login

Registration Fees

Conference Registration Fee is 260 Eur + Accommodation

For Slovak participants

  • Číslo účtu: 1584034953 / 0200 (VÚB, a.s.)
  • Variabilný symbol: ID článku
  • Správa pre prijímateľa: Meno autora príspevku plus ID kód príspevku

For foreign participants

  • IBAN: SK55 0200 0000 0015 8403 4953
  • BIC: SUBASKBX (SWIFT)
  • BLZ: 0200 (Bank code)

Name and address of account holder:

Pobočka SSAKI pri KPI FEI TU v Košiciach

Letná 9

04001 Košice

Slovakia

  • IČO: 355 41 784
  • DIČ: 202 16 81 970

Address of Bank:

Všeobecná úverová banka

Mlynské nivy 1

829 90 Bratislava 25

Slovak Republic

Details of payment: Name of participant plus ID code of paper

Online registration system has been opened. Please confirm your participation at conferences.